นิยามที่ดีที่สุด
ต๊ะหน่อย

ซักหน่อย, สักหน่อย


วันนี้มาถ่ายรูปต๊ะหน่อย