ต๊ะหน่อย


1

ซักหน่อย, สักหน่อย

วันนี้มาถ่ายรูปต๊ะหน่อย


เสนอนิยามใหม่

ต๊ะหน่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง