นิยามที่ดีที่สุด
ตีหม้อ

การเอาไม้ไปตีหม้อ


เห้ย ไปตีหม้อกัน