ตีหม้อ


1

การเอาไม้ไปตีหม้อ

เห้ย ไปตีหม้อกัน


เสนอนิยามใหม่

ตีหม้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง