นิยามที่ดีที่สุด
ต่อ

สัตว์ที่ใครๆกลัวที่สุด


ต่อมา

ต่อ

หน้าตาดีเหี้ยๆ แต่เตี้ยชิบหาย


เหี้ยต่อ