ต่อ


1

หน้าตาดีเหี้ยๆ แต่เตี้ยชิบหาย

เหี้ยต่อ


1

สัตว์ที่ใครๆกลัวที่สุด

ต่อมา


เสนอนิยามใหม่

ต่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง