ตีหรี่!


0

ตีหรี่

พี่จะไปตีหรี่


เสนอนิยามใหม่

ตีหรี่!
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง