ตี๋หิด


0

ไอ ตี๋หิด

ตี๋หิด=ติกหี


เสนอนิยามใหม่

ตี๋หิด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง