นิยามที่ดีที่สุด
ตะเอง

แปลว่าตัวเอง ใช้กับเพื่อนหรือแฟน


ตะเองน่ารักจุง

ตะเอง

เสี้ยงเ้พี้ยนมาจากคำว่าตัวเอง


ตะเองน่ารักฝุดๆ