ตะเอง


2

แปลว่าตัวเอง ใช้กับเพื่อนหรือแฟน

ตะเองน่ารักจุง


1

เสี้ยงเ้พี้ยนมาจากคำว่าตัวเอง

ตะเองน่ารักฝุดๆ


เสนอนิยามใหม่

ตะเอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง