เพชรยักษ์


1

เพชร์ขนาดใหญ่ แต่แท้จริงแล้ว ผวนคำนี้ออกมาแล้วคือ...

พักเย็ด


เสนอนิยามใหม่

เพชรยักษ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง