นิยามที่ดีที่สุด
เพชรยักษ์

เพชร์ขนาดใหญ่ แต่แท้จริงแล้ว ผวนคำนี้ออกมาแล้วคือ...


พักเย็ด