เพชรจ้า


1

ชื่อดีเจ

ผมเพชรจ้าครับ


เสนอนิยามใหม่

เพชรจ้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง