พี่ชินอู


3

บุคคลในบีวันเอโฟร์ที่บานาให้ความเคารพที่สุด

พี่ชินอูถอดแว่นไปถอดแว่นมา


1

หนุ่มแว่นผู้ผมยาวสลวยดุจใช้ลอริอัลปารีส

รู้จักเป่า !! พี่ชินอูปี3ชมรมพระเครื่องไงๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

พี่ชินอู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง