นิยามที่ดีที่สุด
พี่ชินอู

บุคคลในบีวันเอโฟร์ที่บานาให้ความเคารพที่สุด


พี่ชินอูถอดแว่นไปถอดแว่นมา

พี่ชินอู

หนุ่มแว่นผู้ผมยาวสลวยดุจใช้ลอริอัลปารีส


รู้จักเป่า !! พี่ชินอูปี3ชมรมพระเครื่องไงๆๆๆ