พจมาน


1

คืออาการขี้เหนียว ขี้ตืดอย่างรุนแรง

ไรวะเพื่อน...เงินแค่นี้ แกอย่ามา “หญิงพจ” กะเพื่อนเลย


เสนอนิยามใหม่

พจมาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง