นิยามที่ดีที่สุด
พจมาน

คืออาการขี้เหนียว ขี้ตืดอย่างรุนแรง


ไรวะเพื่อน...เงินแค่นี้ แกอย่ามา "หญิงพจ" กะเพื่อนเลย