นิยามที่ดีที่สุด
พีช

อ ต ร ด
อ้วน เตี้ย ร่ำ ดำ
โรคจิต


พีชชอบเอากับเฟริน