นิยามที่ดีที่สุด
เพชร

ีัรสนีร


ัสรีัรนสีะ

เพชร

อัญมณีชนิดหนึ่ง (น.)
บางครั้งอาจใช้ในประโยคเพื่อกวนตีนมากขึ้น (18+)


เพชรย้อม
เพชรกันยา
เพชรบันไดยาด
ยักไม่มีพัก

เพชร

ารวร


ันสีย