เพชร


1

ีัรสนีร

ัสรีัรนสีะ


1

อัญมณีชนิดหนึ่ง (น.)
บางครั้งอาจใช้ในประโยคเพื่อกวนตีนมากขึ้น (18+)

เพชรย้อม
เพชรกันยา
เพชรบันไดยาด
ยักไม่มีพัก


-3

ารวร

ันสีย


เสนอนิยามใหม่

เพชร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง