พัชร


1

เป็นคนที่ติดเอดส์จากไอ่เบ้นซ์

พัชรเป็นเอดส์.....


เสนอนิยามใหม่

พัชร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง