นิยามที่ดีที่สุด
พัชร

เป็นคนที่ติดเอดส์จากไอ่เบ้นซ์


พัชรเป็นเอดส์.....