เพชรกันยา


6

ลองผวนดูสิ....

พากันเย็ด


เสนอนิยามใหม่

เพชรกันยา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง