พชร


2

ไก่ตัวนึง

ยาราไนก้าเป็นเบะมันคือ พชร


เสนอนิยามใหม่

พชร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง