นิยามที่ดีที่สุด
พชร

ไก่ตัวนึง


ยาราไนก้าเป็นเบะมันคือ พชร