พัชรี


1

หญิงผู้หนึ่งปากร้าย

พ่อมึงตาย ควายไม่ได้ด่านะ ดังลั่นเลย


เสนอนิยามใหม่

พัชรี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง