นิยามที่ดีที่สุด
พุ่งหลาว

การเป็นเหมือนคนว่าซั้ม เพียงเป็นคำใหม่ซึ่งแปลว่า เยด


น้องคนนี้หุ่นแม่งน่า 'พุ่งหลาว' ว่ะ