พุ่งหลาว


1

การเป็นเหมือนคนว่าซั้ม เพียงเป็นคำใหม่ซึ่งแปลว่า เยด

น้องคนนี้หุ่นแม่งน่า 'พุ่งหลาว' ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

พุ่งหลาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง