นิยามที่ดีที่สุด
เพิงผา

โคนหินต่างๆเช่นถ้ำ เเละภูเขา


ฉันเข่าไปในถ้ำที่มีเพิงผามากมาย