เพิงผา


0

ดำะำ

ะำไะำพัพ


เสนอนิยามใหม่

เพิงผา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง