นิยามที่ดีที่สุด
เพิงผา

โคนหินต่างๆ


ฉันและแม่ไปเที่ยวที่ภูเขาฉันได้เห็นเพิงผามากมาย