นิยามที่ดีที่สุด
โพ่ง

เหมือนกันคำว่า พ่อง = พ่อมึง


A : ปีนี้กูได้เกรด 3.99 เองว่ะ โคตรน้อย สัส
ฺB : น้อยโพ่งงงง