โพ่ง


10

เหมือนกันคำว่า พ่อง = พ่อมึง

A : ปีนี้กูได้เกรด 3.99 เองว่ะ โคตรน้อย สัส
ฺB : น้อยโพ่งงงง


เสนอนิยามใหม่

โพ่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง