นิยามที่ดีที่สุด
พัง

คำสถบ เวลาเจอเรื่องอะไร เฟลๆ ห่วยๆ หรือไม่ได้อย่างที่คิด


เมิงเห็นข่าวนี้ปะ พังสัด