พี่คริส


1

พี่ใหญ่ EXO ผู้มุ่งหวังสู้การกลับบ้านของเขา

กาแลคซี่


เสนอนิยามใหม่

พี่คริส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง