นิยามที่ดีที่สุด
พัค โชรง

โชรง ผัว โบมี


โชรง สามี โบมี

พัค โชรง

ลีดเดอร์ที่มีศรีภรรยาหลายคน สนใจแต่ของกิน ผู้ชายไม่สนมุ่งแต่ของกิน คือนืยามประจำตัวเธอ


โชรง

พัค โชรง

ลีดเดอร์
ที่คิดว่าตัวเองเด็กที่สุดในวง
สนใจ ยุนโบมี และ ซนนาอึน


ลีดรง