นิยามที่ดีที่สุด
แพ็ค

คนที่น่ารักที่สุดดดดดดด


แพ็ครักจั๊ด = คนที่น่ารักที่สู๊ดดดดดดดรักจั๊ด