แพ็ค


2

คนที่น่ารักที่สุดดดดดดด

แพ็ครักจั๊ด = คนที่น่ารักที่สู๊ดดดดดดดรักจั๊ด


เสนอนิยามใหม่

แพ็ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง