นิยามที่ดีที่สุด
พี่กร

แฟนบาโบซ่า


หล่อเหรอ

พี่กร

แอ๊กสัสสส


ผมอ่ะแข็งโป๊ก