พี่กร


3

แฟนบาโบซ่า

หล่อเหรอ


1

แอ๊กสัสสส

ผมอ่ะแข็งโป๊ก


เสนอนิยามใหม่

พี่กร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง