พี่ไข่


0

คนสวย

มึงพี่่ไข่มาก


เสนอนิยามใหม่

พี่ไข่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง