พเขิลล์


9

เป็นอาการเขินจนลิ้นพันกัน จะใช้ให้ดีต้องมีอีโมติคอน พเขิลล์ -///-

A : เธอน่ารักจังเลย
B:พเขิลล์ -///-


1

รีรนีรนร

เเ


เสนอนิยามใหม่

พเขิลล์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง