นิยามที่ดีที่สุด
พเขิลล์

เป็นอาการเขินจนลิ้นพันกัน จะใช้ให้ดีต้องมีอีโมติคอน พเขิลล์ -///-


A : เธอน่ารักจังเลย
B:พเขิลล์ -///-

พเขิลล์

รีรนีรนร


เเ