โพ่งงง


1

(ก็รู้กันอยู่ แหม่) สามารถเติมงองู ได้ยาวววววว เท่าที่ต้องการสื่อ

อึ๊บเด็กไม่ผิด แตกในแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกไม่ผิด..............โพ่งงงงง !!


เสนอนิยามใหม่

โพ่งงง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง