นิยามที่ดีที่สุด
โพ่งงง

(ก็รู้กันอยู่ แหม่) สามารถเติมงองู ได้ยาวววววว เท่าที่ต้องการสื่อ


อึ๊บเด็กไม่ผิด แตกในแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกไม่ผิด..............โพ่งงงงง !!