โพ่งไตยสาส


5

โพ่ง=พ่อ
ไตย=ตาย
สาส=สัตย์

A:ได้ข่าวไพ่แดกดิสัส
B:พ่องไตยสัส


เสนอนิยามใหม่

โพ่งไตยสาส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง