แพ่งดิ


2

พ่อ+แม่+ดิ=แพ่งดิ
แพ่งดิเป็นคำที่ใช้ด่าคนที่ด่าเราทุกอย่างที่มันด่าจะเข้าพ่อแม่มันเอง

ก:มึงนิเล่นขี้เหมือนเด็กเลย
ข:แพ่งดิ
ก:สัส


เสนอนิยามใหม่

แพ่งดิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง