พุ่งนี้


1

คือพรุ่งนี้ แต่ไม่ออกเสียงรอเรือ

พุ่งนี้ไปเรียนแล้วน๊า


เสนอนิยามใหม่

พุ่งนี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง