นิยามที่ดีที่สุด
พุ่งนี้

คือพรุ่งนี้ แต่ไม่ออกเสียงรอเรือ


พุ่งนี้ไปเรียนแล้วน๊า