นิยามที่ดีที่สุด
พืชสวนโลก

1. เป็นงานมหกรรมจัดแสดงด้านพืชสวนกลางแจ้งในจังหวัดเชียงใหม่
2. เป็นคำด่าที่รวบรวมดอกและดอกส์ทั้งมวลมาไว้ที่เดียว ทำให้ Damage ทำร้ายล้างสูง แต่พอด่าออกไปเสือกกลายเป็นตลกแทน


โถ่ว อีพืชสวนโลก!!

พืชสวนโลก

เพี้ยนมาจากอีดอกซึ่งเป็นคำด่าที่ใช้นิยามถึงความแร่ดร่านและไร้สติปัญญาไว้ได้อย่างครบถ้วน เมื่อรวมกันหลายๆดอกจึงกลายเป็นพืชสวนโลก


โถ่ว อีดอกหน้าวัวกลางงานพืชสวนโลก!!