พืชสวนโลก


29

1. เป็นงานมหกรรมจัดแสดงด้านพืชสวนกลางแจ้งในจังหวัดเชียงใหม่
2. เป็นคำด่าที่รวบรวมดอกและดอกส์ทั้งมวลมาไว้ที่เดียว ทำให้ Damage ทำร้ายล้างสูง แต่พอด่าออกไปเสือกกลายเป็นตลกแทน

โถ่ว อีพืชสวนโลก!!


1

เพี้ยนมาจากอีดอกซึ่งเป็นคำด่าที่ใช้นิยามถึงความแร่ดร่านและไร้สติปัญญาไว้ได้อย่างครบถ้วน เมื่อรวมกันหลายๆดอกจึงกลายเป็นพืชสวนโลก

โถ่ว อีดอกหน้าวัวกลางงานพืชสวนโลก!!


เสนอนิยามใหม่

พืชสวนโลก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง