นิยามที่ดีที่สุด
พะชอน

เซเลบวงดนตรีแต่งงาน bit.ly/iHearBand


bit.ly/iHearBand #ผลัดกันอวย -- พะชอนชอบให้กล่าวเช่นนี้