นิยามที่ดีที่สุด
ไพฑูล

อัชราภรณ์


ไพฑูลรักอัชราภรณ์มากๆ