ไพฑูล


1

อัชราภรณ์

ไพฑูลรักอัชราภรณ์มากๆ


เสนอนิยามใหม่

ไพฑูล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง