พูด


1

เป็นการกระตุ้นเพื่อให้คู่สนทนาตอบคำถามในสิ่งที่เราอยากรู้

"วันนี้ไปกินข้าวกับใครมา พูด !"


เสนอนิยามใหม่

พูด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง