นิยามที่ดีที่สุด
พูด

เป็นการกระตุ้นเพื่อให้คู่สนทนาตอบคำถามในสิ่งที่เราอยากรู้


"วันนี้ไปกินข้าวกับใครมา พูด !"