นิยามที่ดีที่สุด
พัฒน์พงศ์

ผู้หญิงที่เต้นรูดเสา(คล้ายๆโคโยตี้)


ผู้หญิงคนนั้นชอบพัฒน์พงศ์