พัฒน์พงศ์


1

ผู้หญิงที่เต้นรูดเสา(คล้ายๆโคโยตี้)

ผู้หญิงคนนั้นชอบพัฒน์พงศ์


เสนอนิยามใหม่

พัฒน์พงศ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง