นิยามที่ดีที่สุด
โพด

โพด = โครต แค่เขียนให้มันดูน่ารัก จิบิ๊โกะ


สาสสสแค่นี่ทำไม่ได้ โง่"โพดๆ"เลยหวะ