พุด พุด


1

นิยมใช้แปลว่า สุด สุด

เธอเทพพุด พุด


เสนอนิยามใหม่

พุด พุด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง