นิยามที่ดีที่สุด
พุด พุด

นิยมใช้แปลว่า สุด สุด


เธอเทพพุด พุด