นิยามที่ดีที่สุด
พี่ตา

พี่ตา เป็น noun ที่มักจะเป็นกรรมของประโยคซะส่วนใหญ่

ไม่มีความหมายอะไร แต่ชอบเห็นกระเทยใช้กันบ่อย


วันนี้ตื่นสายเว่อสุดรี๊ดดดเลยค่ะพี่ตา

ชีดั้งโด่งสุดแก่นแตรดเลยค่ะพี่ตา