พูดเลย


1

เอาไว้ต่ิอประโยคทุกอย่าง แสดงความรู้สึกสะใจหรือพอใจมากขึ้น

โอียอีดอกเด็ดค่ะพูดเลย


เสนอนิยามใหม่

พูดเลย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง