นิยามที่ดีที่สุด
พูดเลย

เอาไว้ต่ิอประโยคทุกอย่าง แสดงความรู้สึกสะใจหรือพอใจมากขึ้น


โอียอีดอกเด็ดค่ะพูดเลย