นิยามที่ดีที่สุด
พัด

เด็กกัลยาณี ที่นิสัยดี


พัด ภัทรพันธุ์