พัด


0

เด็กกัลยาณี ที่นิสัยดี

พัด ภัทรพันธุ์


เสนอนิยามใหม่

พัด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง