เบนซ์


1

สิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่ง ที่เป็นนักเกรียนตัวน้อย

เบนซ์เกรียนเทพ เมพขิงๆ


เสนอนิยามใหม่

เบนซ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง