นิยามที่ดีที่สุด
เบนซ์

สิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่ง ที่เป็นนักเกรียนตัวน้อย


เบนซ์เกรียนเทพ เมพขิงๆ