นิยามที่ดีที่สุด
บันทึก

สถานการดีขึ้น


22ตค14

บันทึก

ใด้แต่เก็บความทรงจำที่ดีต่อกันมั้ง
ความทรงจำที่เธอเคยทำธรรมาติสวยงามขึ้นมั้งด้วยผีเสือ
วิธีห้ามเลือดด้วยลิมฟีปาก
รู้ไมว่าอยากทำอะไร
อยากเขาไปกอดเธอพร้อมสูดลมหายใจฮ่วนๆที่ผมของเธอ
แล้วผมจะกอดเธอไวยังงัน


ความทรงจำที่เคยถูกลบ

บันทึก

ดิดถึงเธอ ไม่กล้าบอก เธอ


จริงนะ