บันทึก326


1

เราเข้าไปยิ้งกระบานพ่อมดซอมบี้ก่อนที่พ่อมดซอมบี้จะแผ้เชื้อหรือทดลอง ใช่เราเขาไปยิงกระบานพ่อมดซอมบี้ขนาดทดลองแล้วเราออกมาแล้วเราปลอดภัยแล้ว

ก่อนที่จะมีซ้อมบี้


1

นิตะยาสารชะบับหนึ่งที่ผ่านมาบอกว่าซอมบี้ไม่มีจริงมั้ง ใช้ เคยเหนไอ้หมาซอมบี้ในเกมไหม นั้นแหละมันไม่มี

อั๊วเคยเหนในทีวี


เสนอนิยามใหม่

บันทึก326
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง