นิยามที่ดีที่สุด
บันทึก326

นิตะยาสารชะบับหนึ่งที่ผ่านมาบอกว่าซอมบี้ไม่มีจริงมั้ง ใช้ เคยเหนไอ้หมาซอมบี้ในเกมไหม นั้นแหละมันไม่มี


อั๊วเคยเหนในทีวี

บันทึก326

เราเข้าไปยิ้งกระบานพ่อมดซอมบี้ก่อนที่พ่อมดซอมบี้จะแผ้เชื้อหรือทดลอง ใช่เราเขาไปยิงกระบานพ่อมดซอมบี้ขนาดทดลองแล้วเราออกมาแล้วเราปลอดภัยแล้ว


ก่อนที่จะมีซ้อมบี้