บ้านบึ้ม


0

1.บ้านมุงบึ้มเหรอ
2.พ่องงตาย
1.กูร็อค!!!!!!!!!!
2.โดราเถื่อน

...........................


เสนอนิยามใหม่

บ้านบึ้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง