บั่นทอนปัญญา


1

สิ่งที่ทำแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด มักใช้คู่กับคำว่า ปัญญาอ่อน

ปัญญาอ่อน บั่นทอนปัญญา


เสนอนิยามใหม่

บั่นทอนปัญญา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง