บันทึก224


1

เรากำลังประกอบภารกิตกับพวกของเรา

ภารกิจนี้มีความเสียงน้อยสบายๆ


1

ใช่เวลาประกอบภารจิตประมาณ2วัน
ประกอบภารกิจแล้วถึงจะได้รางวัล

18ตค14
2345น


1

ภารกิจนี้ที่นรก จัดการพ่อมดชอมบี้ เอายารักษาที่เขาว่ากัน่ามีน้อย
การทำภารกิตครังนี้ประกอบด้วย
เทพเฮอคิวริส อีออส แบงค์ หญิงที่ใสแช่ที่มาจากภิพบ
และยานพหนะรถมินิบัสที่มีไฟหน้าค้างเดียว
โดยมีผู้ช่วยเหลืออีก

224


1

สถานการเวลาต่อมาพวกของเรา
ขับรถมินิบัสชนพ่อมดชอมบี้ในนรก
พ่อมดชอมบี้พูดไม่ได้แล้ว

19ตค14
1607น


1

เราต้องหายา ภารกิจเรา

ดำเนินการ


1

เราจะลองหาพวกของเราที่รู้เรืองยา
อีวาได้ยามาแล้ว เรากลับมาแล้ว

ีอีวา


1

ยาใช่ไม่ได

ยาที่พวกอีวาเอามาใช่ไม่ได้


1

ยา แก้ ซอมบี้ ให้ร่างอาวตาร ล่างนึง
เพือความปลอดภัยมั้ง

มั้งใม่แน่ใจ


1

อีวาเอาเลือดในสมองของพ่อมดซอมบี้มา
เพราะเขาพูดกันว่า มียารักษาซอมบี้ได้มั้ง
อีวาพยายแต่

มีคนบอกว่าสิงที่อยู่ในสมองของพ่อมดซอมบี้ มียา


1

19/ตค/14
1904น

แบงค์


1

ภารกิจยังไม่จบ

พวกเราพร้อม


1

ยา

เราต้องได้ยา


1

เพือภารกิจ

เราลองเรียกอานุภาบของยาดู...ยัง
อีวา


1

เราได้ยามาแล้วจากรางอวตารร่างหนึ่ง

ใช่


1

รอก่อนมั้ง

ีมีเรืองแล้วมีคนพยามปลดอำนาจแบงค์ ในขนาดประกอบภารกิต
เสียงของคนบนโลกมัง


1

ใครให้ยาเจ้ามา

สายรายงานว่าร่างอวตารที่เป็นผู้หญิงมังครับร่างอวตารหญิงที่อยู่บนเรือ


1

ยาใช้ได้ผล

เป็นที่พอใจ


เสนอนิยามใหม่

บันทึก224
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง