นิยามที่ดีที่สุด
บันทึก224

ยาใช้ได้ผล


เป็นที่พอใจ

บันทึก224

ใครให้ยาเจ้ามา


สายรายงานว่าร่างอวตารที่เป็นผู้หญิงมังครับร่างอวตารหญิงที่อยู่บนเรือ

บันทึก224

รอก่อนมั้ง


ีมีเรืองแล้วมีคนพยามปลดอำนาจแบงค์ ในขนาดประกอบภารกิต
เสียงของคนบนโลกมัง

บันทึก224

เราได้ยามาแล้วจากรางอวตารร่างหนึ่ง


ใช่

บันทึก224

เพือภารกิจ


เราลองเรียกอานุภาบของยาดู...ยัง
อีวา

บันทึก224

ยา


เราต้องได้ยา

บันทึก224

ภารกิจยังไม่จบ


พวกเราพร้อม

บันทึก224

19/ตค/14
1904น


แบงค์

บันทึก224

อีวาเอาเลือดในสมองของพ่อมดซอมบี้มา
เพราะเขาพูดกันว่า มียารักษาซอมบี้ได้มั้ง
อีวาพยายแต่


มีคนบอกว่าสิงที่อยู่ในสมองของพ่อมดซอมบี้ มียา

บันทึก224

ยา แก้ ซอมบี้ ให้ร่างอาวตาร ล่างนึง
เพือความปลอดภัยมั้ง


มั้งใม่แน่ใจ