เบนซิน


1

ตัวเล็ก น่ารัก ขาวใส <3

น่ารักน่ารักน่ารัก


เสนอนิยามใหม่

เบนซิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง