นิยามที่ดีที่สุด
เบ้น

เกย์55+ชอบนั่งหน้าห้องน้ำชาย


เบ้นเบ้น

เบ้น

เหมือคำว่าบอสลองพิมพ์คำว่าบอสดิเหมือนกันเด๊ะ


เบ้นบอส