บ่นิ


1

ใช่หรือป่าว

ไอ่เหี้ยนี่แดกหญ้าบ่นิ


เสนอนิยามใหม่

บ่นิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง