เบ่น


1

เบ่น =เ บ่ น

อยากเบ่นเกมจังเงย


1

เบ่นพ่องดิ

อื้มเบ่นดิ


1

เล่น เริ่มต้นจากเพจม้าเหี้ย (เหี้ยดิสคัฟเวอรี่) พิมผิดจากเล่นเป็นเบ่น ทีนี้แม่งตั้งใจเลย

หนูหิ่งพาเบ่นPayDay2


เสนอนิยามใหม่

เบ่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง