นิยามที่ดีที่สุด
เบ่น

เล่น เริ่มต้นจากเพจม้าเหี้ย (เหี้ยดิสคัฟเวอรี่) พิมผิดจากเล่นเป็นเบ่น ทีนี้แม่งตั้งใจเลย


หนูหิ่งพาเบ่นPayDay2

เบ่น

เบ่นพ่องดิ


อื้มเบ่นดิ

เบ่น

เบ่น =เ บ่ น


อยากเบ่นเกมจังเงย